Thu June 4, 2020   |   پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹  
   
 
 
  راهبرد مشارکت دستگاه  |  ارتباط با مدیران  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  مناقصه و مزایده  |  پیام ها و اطلاعیه ها
عبـاس صوفـی
شهـردار همـدان
     مناقصه و مزایده
واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبزاصلي شهر همدان
واگذاری پروژه تعمیر و نگهداری پل عابر پیاده مکانیزه
واگذاری امور نصب و جمع آوری داربست های فلزی سطح شهر
واگذاري كليه امور کاشت و نگهداري فضاي سبزاصلي شهر همدان
واگذاری امور خدمات شهري در محدوده هر يك از مناطق 4 گانه شهرداری همدان
بیشتر ...
     پیام ها و اطلاعیه ها
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری همدان
تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري همدان مصوب سال 1398 اعلام شد
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 1 _ 21 آذرماه 97
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 2و 3 _ 13 آذرماه 97
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 2و 3 _ 27 شهريور 97
بیشتر ...
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٣/٠٣/١٠ تعداد بازدیـد : ٢١٢۶   بازگشت
 
 
 


توسط رئيس شوراي اسلامي شهر همدان انجام شد:

معارفه سرپرست شهرداري همدان

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان مصطفي رسولي را به عنوان سرپرست شهرداري همدان معرفي و حكم سرپرستي را به وي تقديم كرد

 
 

رئيس و نایب رئیس و چهار عضو دیگر شوراي اسلامي شهر همدان در جلسه شوراي اداري شهرداري همدان شرکت کردند و در این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر با بيان اينكه شرايطي كه در آن قرار داريم بايد به نفع مردم باشد، اظهار كرد: شرايط را بايد به گونهاي مديريت كنيم كه به توسعه، عمران و آباداني شهر كمك كند.

رضا ميرزايي با اشاره به نامگذاري سال جاري گفت: هر كدام از ما در هر نقطهاي از مديريت شهري كه قرار داريم بايد به همان ميزان به انجام تكليف و انجام امور به نحو احسن تلاش كنيم و اين را وظيفه خود بدانيم.

وي با اشاره به شرايط به وجود آمده بعد از استعفاي شهردار همدان ابراز داشت: مسائلي كه پيش آمده اينگونه نيست كه بگوييم شهردار، شورا يا نفر سومي مقصر بود به هر حال برخي مواقع شرايطي پيش ميآيد كه در مجموع فرد يا گروهي نميتوانند با هم كار كنند.

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان با اشاره به استعفاي يوسفيان از سمت شهرداري همدان تصريح كرد: آقاي يوسفيان بعد از گذشت هشت ماه فعاليت در پست شهرداري همدان در جلسه فوقالعاده هفته قبل شوراي اسلامي شهر همدان استعفا كرده بودند كه با 10 رأي موافق پذيرفته شد و يوسفيان از اين پست رفت.

ميرزايي با بيان اينكه كارها در مجموعه مديريت شهري و خصوصاً شهرداري به صورت خودکار انجام ميشود، افزود: درست است كه نقش شهردار بسيار مهم است اما در مواقع حساس بدنه مديريتي شهرداري بنا بر شرح وظايف خود ميتوانند انجام وظيفه كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از برخي رسانهها كه در مورد عملكرد و فعاليتهاي شوراي شهر و شهرداري سياهنمايي ميكنند، گفت: از شش ماه قبل بازگشايي بلوار بسيج در دستور كار بود اما برخي رسانهها اين موضوع را به سفر وزير كشور به همدان انتساب دادند و اين موضوع درست نيست و مديريت شهري به دنبال عمران و آباداني شهر است.

وي در ادامه به موضوع پيشنهاد خريد خودرو براي شوراي شهر اشاره كرد ويادآور شد: اگر اعضاي شوراي شهر در همايشي شركت ميكند بدترين خودروها در بين 31 استان مربوط به همدان است و اگر پيشنهاد ميشود كه خودرویی خريداري شود براي مأموريتهاي برونشهري است و هنوز اين موضوع تصويب نشده است كه جنجال ميكنند كه شوراي شهر به سمت تجملگرايي ميرود.

ميرزايي اضافه كرد: ما با خدا، شهدا و تكتك شهروندان عهد بستهايم و به آن عمل ميكنيم و در مجموعه مديريت شهري بايد سلسله مراتب رعايت شود و به سياستگذاريها عمل شود. وي با بيان اينكه يوسفيان شهردار خوبي بود و براي او آرزوي توفيق داريم، گفت: رسولي نيز از نيروهاي بسيجي است كه تاكنون دو بار سرپرست شهرداري بوده و با خواهش شوراي شهر دوباره سرپرستي شهرداري همدان را پذيرفت.

رئيس شوراي اسلامي شهر همدان ادامه داد: ما از همه مسؤولان خروجي كار را ميخواهيم و رؤسای سازمانها، معاونتها و مدیران مناطق بايد خروجي كار خود را به طور مستقل و جداي از مجموعه ارائه دهند.

وي اضافه كرد: موضوعات بازيافت، ميدان میوه و تربار جديد، ساماندهي وروديهاي شهر، سنگتراشيهاي جاده ملاير و خيلي پروژههاي ديگر را كه در طي چهار ماه گذشته به آنها اشاره شده بعد از گذشت نهايتاً سه ماه نتيجه كار اين حوزهها را ميخواهيم.

ميرزايي با بيان اينكه فصل كاري در همدان كم است، ابراز داشت: كم بودن فصل كاري و شرايط ايجاد شده نبايد تأثيري در روند كار داشته باشد و از زمان بايد به نحو احسن استفاده كرد و بعد از فصل كاري بايد در پاييز و زمستان پاسخگوي افكار عمومي جامعه باشيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به نواحي شهرداري اشاره كرد و گفت: اينگونه احساس نشود كه نواحي با روحيات و سليقه فردي شكل گرفته بلكه نواحي يكي از اركان نوپاي شهرداري است كه بايد تقويت شود.

* مردم سهامداران شهر هستند

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر همدان با بيان اينكه شهرداري همدان داراي مديران قوي، كارآمد و باتجربه است، گفت: شهردار نقش مديريت عالي و هماهنگكننده دارد و نقش شهردار يك نقش انكارناپذير و اساسي است.

محمد تبريزي اضافه كرد: شهر همدان از شهرداران خوب بهرهمند بوده و آقاي يوسفيان نيز از اين قاعده مستثنا نيست و دو بار در همدان از مديران موفق بوده است اما برخي اوقات اتفاقاتي ميافتد كه جزو مقدرات است و صلاح بر اين بوده و قطعاً اين اتفاقي كه افتاده در راستاي خير و صلاح همگاني بوده است.

وي با اشاره به اينكه رسولي با ايثار سرپرستي را پذيرفته است، تصريح كرد: اميدواريم در دوره سرپرستي رسولي در شهرداري همدان شاهد رونق و شكوفايي بيشتري باشيم.

وي مدارا با مردم را اساس رفتاري مجموعه مديريت شهري قلمداد كرد و ابراز داشت: ما بايد به مردم خدمت صادقانه، بيمنت و خدمات مناسب و در عين حال ارزان ارائه كنيم.

* صداقت در كارها داشته باشيم

همچنين در ادامه اين جلسه الیاسی عضو شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه واكاوي گذشته و تسويهحسابهاي شخصي درست نيست افزود: صداقت بايد در همه مراحل كار باشد و يوسفيان در شهرداري همدان زحمات زيادي كشيدند و فردي توانمند بود.

وي با طرح اين سؤال كه آيا همه مسائلي كه شوراي شهر دنبال آن بود با صداقت و صراحت به جامعه بيان ميشد، تصريح كرد: ياد بگيريم كه با هم روراست باشيم و دو مجموعه در كنار هم با هم كار ميكنند كه اگر صداقت نباشد اين مسائل دوباره تكرار ميشود.

* شهر را به كارگاه عمراني تبديل ميكنيم

سرپرست شهرداري همدان نيز با ابراز ناراحتي از رفتن يوسفيان از شهرداري همدان و تقدير از زحمات او اظهار كرد: چرخه شهرداري وابسته به بنده يا فرد ديگري نيست و خود را اداره ميكند ولي اداره شهرداري به يك همدلي و اعتماد بيشتري نياز دارد كه ما با هم قسم ميخوريم كه صادقانه و با اتحاد قلبي كار كنيم.

مصطفي رسولي افزود: در شرايطي كه پيش آمده شهر را اداره خواهيم كرد و با انجام مناقصههاي عمراني شهر را به كارگاه عمراني تبديل ميكنيم.

وي ادامه داد: با تعامل با شوراي شهر قول ميدهم كه فضا را آرام نگه دارم كه شورا بتواند در مدت زمان مناسب تصميمات خوبي اتخاذ كند.

در پايان اين جلسه حكم سرپرستي شهرداري همدان به مصطفي رسولي اهدا شد.

 
     
 
 
 
 
نقشه شهر همدان    
پورتال جامع شهر همدان    
ضوابط شهرسازی و معماری    
تعرفه عوارض و بهای خدمات    
مناقصه ، مزایده و فراخوان    
آگهی ها و اطلاعیه های شهروندی    
بانک ایده های مدیریت شهری    
آمارنـامه شهرداری همدان    
 
 
 
© 2005 - 2020  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۴ کاربران آنلاین :
۱,۰۶۱,۷۲۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
شورای شهر همدان
سازمان فناوری اطلاعات
پورتال جامع شهر همدان
بانک اطلاعات شهری
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
طرح ها و پروژه ها
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان